ഒരു പുസ്തക മേള

പഴം , പച്ചക്കറി , പലചരക്ക്,                                                                                                      വസ്ത്രം , ജലം , ഭക്ഷണം ..                                                                                                        അങ്ങനെ എല്ലാം,                                                                                                                            CCTV നിരീക്ഷണത്തിൽ ആയിരിക്കുന്നു …

വികസനം വിശ്വാസത്തെ കൊന്നതോ,                                                                            മനസ്സിനെ വികസിപ്പിയ്ക്കാൻ മറന്നതോ ,                                                                    ഇതിലേതെന്നത് അറിയില്ല ,

പക്ഷെ …

ഇന്നലെ കണ്ട പുസ്തകമേളയിൽ മാത്രം ,                                                                  CCTV പോയിട്ട് നോക്കുകുത്തികളെ പോലും കണ്ടില്ല …                                          വികസനം മറന്നു വെച്ച വിശ്വാസം ഇനിയും ബാക്കി ഉണ്ട് ആ പുസ്തകത്താളുകളിൽ ..                                                                                        ചോരന്മാർ കൊണ്ട് പോകില്ലെന്നുറപ്പുള്ള വിശ്വാസം ….

Advertisements

6 thoughts on “ഒരു പുസ്തക മേള

 1. Request you to please provide translation in English🙏😳

  Liked by 2 people

  1. Fruits,vegetables,stationary,
   clothes,water, air
   everything under CCTV surveillance…

   Development killed belief..
   or Mind set forgot to develop..
   Do not know whom to criticize.
   But..

   The space where my mind was floating,
   in between the books, in the book fair
   Couldnt find any eyes before us..

   It can be because the the world of books ,letters
   developed with the expansion of mind..

   Liked by 1 person

   1. Very very nice👍👍👍
    Cent% true “Development killed belief”

    Liked by 2 people

   2. Then also theft is self banned in the world of books.. so its the matter of mindset..

    Like

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close